En innovativ samhällsbyggare i Sverige

Dagens bostadsmarknad omfattar många utmaningar speciellt för ungdomar och studenter! Trots att det finns för få bostäder i landet och behovet att bygga är stort, så är byggprocessen från idé till färdig bostad fortsatt kantad av extremt långa handläggningstider!

Byggteknologi

Vår byggteknik bygger på hållbarhet och långsiktighet. Materialvalen är noggrant utvalda utifrån skandinaviska producenter där mestadels produkter är validerade, beprövade och certifierade för vår svenska bygg standard och dess klimatzoner.

Fastigheter

153 moderna bostäder i Sundbybergs & Järfälla kommun.
Bostäderna har ett modernt utförande, smart kompakt living genomgående planlösning och är utförda med dem bästa materialvalen för hållbarhet och design.

Utmaningar på bostadsmarknaden

Dagens bostadsmarknad omfattar många utmaningar speciellt för ungdomar och studenter! Trots att det finns för få bostäder i landet och behovet att bygga är stort, så är byggprocessen från idé till färdig bostad fortsatt kantad av extremt långa handläggningstider! Dessutom är byggkostnaderna väldigt dyra när man bygger på traditionellt vis, oavsett om det är hyresrätter eller bostadsrätter, vilket inte underlättar för många att komma in på bostadsmarknaden. Detta i sin tur ger negativa effekter runt om i Sverige. Xlnt Living bygger kostnadseffektiva hyresrätter för att bidra till att bryta den utvecklingen!

Ett självständigt liv börjar med bostad och jobb.

Sedan 2015 har vi 65 inflyttade och klara hyresrätter i Sundbybergs kommun och under året färdigställer vi ytterligare 88 bostäder i Järfälla kommun med inflyttning till årsskiftet 2019/20. Samtal och förhandlingar pågår med en rad kommuner i Stor Stockholm och företagets målsättning är att vi under en femårsperiod ska förvalta minst 1000 färdiga hyresrätter runt omkring region Stockholm.

För markanvisning och kommunala ärenden

markanvisning@xlntliving.se

För övriga
ärenden

info@xlntliving.se

För
hyresgäster

Mina sidor