Xlnt Living är en ansvarsfull samhällsbyggnadsutvecklare

Xlnt Living är en ansvarsfull samhällsbyggnadsutvecklare som jobbar nära kommunerna i och med deras bostadsförsörjning, oavsett politisk färg. Vårt primära mål är att bistå med bostäder, främst hyresrätter. Vi bygger och förvaltar bostäder i egen regi och är en kompletterande samarbetspartner till det kommunala fastighetsbolaget på orten, där vi specialiserat oss på att bygga konstandseffektiva bostäder, främst för svagare grupper i kommunen.

Dessa bostäder är främst utvecklade för:

• Ungdomar under 26 år
• Studenter
• Seniorer
• Äldreboenden
• LSS boenden
• Träningslägenheter

Det ställer ofta höga krav på kvalitet och nytänkande. Dessutom är det en stor utmaning att bygga mindre bostäder som alltid är dyrare och mer priskänsliga gällande hyressättning för målgrupperna. Fördelen med oss som aktör i kommunen, är att vi kan bistå med bostäder för dessa målgrupper. Vi är experter i exploatering av kostnadseffektiva småbostäder och ert kommunala bostadsbolag kan fokusera på det större bostäderna, där generellt kostnaden oftast blir lägre fördelat på boytan. Resultatet av detta långsiktiga arbete blir att kommunen får fler bostäder totalt sett, pengar kan öronmärkas i det kommunala fastighetsbolaget till de större bostäderna som kommer kosta mindre att producera, men utan avsteg på totalt producerade bostäder. Ett annat strategiskt beslut är att kommuner med större fastighetsbestånd och i behov av renoveringar i två steg kan dra nytta av samarbetet långsiktigt och med ett stort bostadsförsörjningsansvar.

Steg 1:
Teckna avtal om att hyra bostäder som är uppförda i kommunen av oss för att använda dem till etableringslägenheter under renovering och effektivisering av sitt eget bestånd.

Steg 2:
Överlåta samma ”etablerings” bostäder efter egna renoveringar därefter till kommunmedborgare i målgruppen som står utanför bostadsmarknaden eller av annat skäl måste prioriteras.

Vi finns Er behjälpliga i alla dessa frågor och kan presentera närmare inom vilka fler områden vi kan stå eran kommun till tjänst!

För markanvisning och kommunala ärenden

markanvisning@xlntliving.se

För övriga
ärenden

info@xlntliving.se

För
hyresgäster

Mina sidor