Xlnt Living är ett innovativt företag

Xlnt Living är ett innovativt företag som i grunden skiljer sig från traditionella bostadsutvecklare.
Det som de flesta bostadsutvecklare ser som en bromskloss ser vi som en utmaning.
Vi tar hela hållbarhetsarbetet på stort allvar och vårt mål är att bostäderna som byggs idag skall vara ”Up to date” i en hel generation innan det bör bräckas av nästa!

Utöver vår redan inarbetade och innovativa byggprocess som minskar på miljöns resurser i direkta tal har vi valt en oerhört hög standard i våra flerbostadsfastigheter som vi alltid stävar efter

 1. Egna energibrunnar för värme och varmvatten
 2. Solpanel park på taken
 3. Täthetsprövnings med resultat i enlighet med passiva hus krav
  30% eller bättre prestandard inom energianvändning från Boverkets riktlinjer gällande ny produktion av flerbostadshus
 4. Publika elbil laddstolpar för egna samt externa gäster
 5. Individuell mätning i respektive lägenhet för att involvera hyresgäster i egen trendförbrukning och förslag till förbättringsmöjligheter
 6. Offentliga diagram och resultat av fastighetens påverkan på miljön och hyresgästernas samlade bidrag
 7. Motivering och stöd för att nyttja gemensamt färdmedel i form av förmåner för boenden
 8. Miljöcertifiering av fastigheten
 9. Alltid välja hållbart material i produktion

Utöver detta är XLNT Living även medlem i SWEDEN GREEN BUILDING COUNSIL som jobbar för ett hållbart samhällsbyggande. Målsättningen med medlemskapet är att bistå branschkollegor med kunskap och erfarenhet till att bygga mer hållbart och tillsammans bidra till en bättre samhällsutveckling. Långsiktiga målet är att leda Sverige som nation till att vara ett av de ledande länderna i hållbart bostadsbyggande.

För markanvisning och kommunala ärenden

markanvisning@xlntliving.se

För övriga
ärenden

info@xlntliving.se

För
hyresgäster

Mina sidor