Vi strävar alltid efter en Normhyra

”Hyrorna blir rättvisare”
Systematisk hyressättning som poängsystemet kallas finns redan i drygt 100 kommuner runt om i landet. I korthet är hyressättningssystemet en modell för att värdera varje enskild lägenhets egenskaper enligt ett poängsystem.

Systematisk hyressättning
Hyressättningsmodell där varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån hyresgästernas värderingar av modernitet, standard, läge och förvaltningskvalitet.

Normhyra – En metod att räkna om hyror för lägenheter med olika antal rum, köksstandard och yta så att hyresnivån blir lätt jämförbar. Man räknar om hyran så att den visar vilken hyra som skulle gälla om det var 3 rum och kök med en ytta på 77 kvadratmeter.

Bruksvärdeshyra – Hyran bestäms enligt bruksvärdessystemet, alltså den hyresnivå som förhandlade likvärdiga lägenheter på orten har. I beräkningen ingår exempelvis lägenhetens storlek, standard och bekvämligheter som finns i huset.

Presumtionshyra – Från 2006 är det möjligt att innan kontrakt tecknats för lägenheter i en nyproducerad bostadsfastighet teckna en överenskommelse som innebär att förhandlade hyror inte kan prövas i Hyresnämnd de första 15 åren. Likaså kan inte de förhandlade hyrorna användas som jämförelsematerial för att höja hyror i andra lägenheter under samma tidsperiod.

Marknadshyra – Hyran sätts utifrån tillgång och efterfrågan, ”den som betalar mest får hyra lägenheten”.

För markanvisning och kommunala ärenden

markanvisning@xlntliving.se

För övriga
ärenden

info@xlntliving.se

För
hyresgäster

Mina sidor