Vår byggteknik bygger på hållbarhet och långsiktighet

Byggteknologi

Vår byggteknik bygger på hållbarhet och långsiktighet. Materialvalen är noggrant utvalda utifrån skandinaviska producenter där mestadels produkter är validerade, beprövade och certifierade för vår svenska bygg standard och dess klimatzoner.

Produktlinjen är utarbetad utifrån att bygga i industrialiserade former färdiga bostäder där vi kan säkerställa en högre kvalitet och en effektivare byggprocess genom hela flödet.

Våra sakkunniga medarbetare jobbar med samma installationer för att säkerställa högkvalitet. Materialinköpen kan göras med precisionsbaserad volymberäkning vilket minskar materialspill samt onödiga transporter som värnar om vår miljö.

För markanvisning och kommunala ärenden

markanvisning@xlntliving.se

För övriga
ärenden

info@xlntliving.se

För
hyresgäster

Mina sidor